tiekimas rinkai

tiekimas rinkai
tiekimas rinkai statusas Aprobuotas sritis biotechnologija apibrėžtis Produkto tiekimas tretiesiems asmenims už mokestį arba nemokamai. atitikmenys: angl. placing on the market šaltinis Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo, trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, įstatymo papildymo 7¹ ir 7² straipsniais ir priedo pakeitimo įstatymas (Žin., 2006, Nr. 77-2967)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • dauginamosios medžiagos tiekimas rinkai — statusas Aprobuotas sritis sėklininkystė apibrėžtis Dauginamosios medžiagos pardavimas, laikymas turint tikslą parduoti, siūlymas parduoti ar kitaip perduoti tretiesiems asmenims. Dauginamosios medžiagos tiekimu rinkai nelaikomi šie veiksmai: 1)… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • traktorių ar variklių tiekimas rinkai — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio inžinerinė plėtra ir techninė pažanga apibrėžtis Traktorių ar variklių, skirtų platinti ar naudoti Europos Sąjungos rinkoje, tiekimas rinkai vykdant komercinę veiklą atlygintinai ar neatlygintinai.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • trąšų tiekimas rinkai — statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Trąšų ir (ar) tręšiamųjų produktų pardavimas arba atidavimas rinkoje nemokamai, taip pat jų laikymas siekiant parduoti ar atiduoti rinkoje nemokamai. Trąšų ir (ar) tręšiamųjų produktų importas… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • augalų apsaugos produktų tiekimas rinkai — statusas Aprobuotas sritis augalų apsauga apibrėžtis Bet kuris augalų apsaugos produktų pristatymas už pinigus arba nemokamai, išskyrus jų pristatymą pagal važtaraštį iš Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • šviežių vaisių ir daržovių tiekimas rinkai — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ir maisto produktų sauga ir kokybė apibrėžtis Šviežių vaisių ir daržovių pardavimas, laikymas turint tikslą parduoti, siūlymas parduoti ar kitaip perduoti tretiesiems asmenims atlygintinai ar neatlygintinai,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • cheminių medžiagų ir preparatų tiekimas rinkai — statusas Aprobuotas sritis aplinkos apsauga apibrėžtis Bet koks cheminių medžiagų ir preparatų perdavimas kitam asmeniui Europos Bendrijoje. Cheminių medžiagų ir preparatų importas į Europos Bendrijos muitų teritoriją taip pat laikomas tiekimu… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • pašarų tiekimas rinkai — statusas Aprobuotas sritis pašarai apibrėžtis Pašarų pardavimas, laikymas ketinant juos parduoti, įskaitant siūlymą parduoti, taip pat siekiant juos už tam tikrą kainą ar nemokamai arba kuriuo nors kitu būdu perduoti tretiesiems asmenims.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • matavimo priemonės tiekimas rinkai — statusas Aprobuotas sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Veiksmas, kai matavimo priemonė tiekiama galutiniam vartotojui už mokestį arba nemokamai. šaltinis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2006, Nr …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • medinės pakavimo medžiagos tiekimas rinkai — statusas Aprobuotas sritis fitosanitarija apibrėžtis Medinės pakavimo medžiagos pardavimas, laikymas turint tikslą parduoti, siūlymas parduoti ar kitaip perduoti tretiesiems asmenims atlygintinai ar neatlygintinai, paskirstymas, transportavimas… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • pluoštinių kanapių tiekimas rinkai — statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Pluoštinių kanapių produktų pristatymas pirkėjams už pinigus arba nemokamai. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p id=449687&p query=&p tr2=2 ryšiai: susijęs terminas –… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”